آیا از سرقت مقاله خود توسط سایت‌های ویراستاری بیم دارید؟ راهکار چیست؟

همواره یکی از دغدغه‌های نویسندگان و پژوهشگرانی که آثار خود را برای ویرایش یا ترجمه به موسسات ترجمه و ویرایش مقاله ارائه می‌دهند عدم اطمینان از به سرقت نرفتن آثارشان است. به عبارتی آنها از سرقت ادبی (پلاجیاریسم) خود بیم دارند. متاسفانه ما ایرانی‌ها در این زمینه ید طولایی هم داریم و این عدم اطمینان کاملاً به جا و به حق می‌باشد. اگر شما از دسته نامبرده هستید با ما همراه باشید تا به شما راهکارهایی ارائه دهیم تا مانع از به سرقت رفتن مقالات علمی خود بشوید.

  • تعداد کلمات مقالات خود را بدانید

اگر می‌خواهید مقاله خود را برای قیمت گذاری و محاسبه هزینه به موسسات ترجمه ویرایش مقاله بسپارید و به آنها اطمینان ندارید (که البته حق هم دارید) بهتر است تعداد کلمات مقاله خود را از طریق نرم افزار word به دست آورده (بدون درنظر گرفتن مراجع) و هزینه آن را خودتان از طریق ماشین‌حساب آنلاین این موسسات محاسبه کنید. هرچند این هزینه گاهی دقیق نیست و عموماً شامل تخفیفات نمی‌شود اما به شما کمک خواهد کرد که هزینه تقریبی ترجمه یا ویرایش مقاله خود را بدست آورید. در نرم افزار word مطابق با شکل زیر می‌توانید از تعداد کلمات مقاله خود مطلع شوید:

تعداد کلمات

  • اطلاعات مهم و اساسی را از مقاله بردارید

فرض کنید شما به موسسه‌ای اعتماد کرده‌اید و قصد دارید متن خود را برای ویرایش به آنها بسپارید. چه لزومی دارد زمانی که می‌خواهید یک مقاله را برای ویرایش کردن به آنها بسپارید اطلاعات حساس از قبیل اشکال، جداول، آمارها و غیره را هم در مقاله بیاورید؟ با حذف اطلاعات حیاتی، شما هم از هزینه ترجمه و ویرایش مقاله خود می‌کاهید و هم دست سارقان ادبی را برای دزدی بسته‌اید.

دسته بندی ها.

آخرین دیدگاه‌ها