خدمات استاد مترجم

ویرایش نیتیو

تمامی سفارشاتی که به صورت”نیتیو” ثبت شوند توسط ویراستاران نیتیو انگلیسی زبان ویرایش خواهند شد.

ترجمه انگلیسی به فارسی

به منظور رفع نیاز موجود برای ترجمه اسناد از زبان انگلیسی به زبان فارسی، این خدمت در استاد ویراستار (به مرور زمان) انجام خواهد شد.

ترجمه فارسی به انگلیسی

به منظور رفع نیاز موجود برای ترجمه اسناد از زبان فارسی به زبان انگلیسی، این خدمت در استاد ویراستار (به مرور زمان) اضافه می‌شود.

پارافرایز و بازنویسی

گاهی اوقات نیاز است تا یک نوشته یا متن در همان زبان بازنویسی شود. لذا بازنویسی نیز یکی دیگر از خدمات ما می‌باشد.

میزان محرمانگی

میزان رضایت

تحویل به موقع

آخرین دیدگاه‌ها